February 1. 2007.      Discussion forum at  www.kostlivy.com is now closed!

This forum was opened in August 2004 and was supposed to be a place for all of you where
you could ask questions and exchange information between each other without my intervention.

Unfortunately, and to my personal disappointment may I add, there was not a one entry since the opening.

If you have any ideas as to what the reasons could have been for such a lack of interest,
please drop me a line at vilem@kostlivy.com
                                                       
                                                                 
Thanks                                                        [go back


Únor 1. 2007             Diskusní forum na www.kostlivy.com je nyzrušeno! 

Toto forum bylo otevřeno v Srpnu 2004 a mělo vám všem sloužit jako místo kde jste si
mohli vyměnovat informace přimo mezi sebou a ne přeze mě.
 

Bohužel, a musim osobně dodat že k mé velké lítosti, se tam do dnešni doby neobjevila ani jedna zpráva. 

Jetliže někdo z vás má jakékoliv výsvětlení proč se tomu tak stalo, nechte mě prosím vědět
na 
vilem@kostlivy.com
                                                                   

Díky.                                                              [ zpět ]